دریانورد اروپا منچستر آمریکا منچستر

دریانورد: اروپا منچستر آمریکا منچستر دانشگاه ورزشگاه آمریکایی لس آنجلس رئال مادرید

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی انتظار جهش قیمت نداشته باشید ، قیمت مسکن تا آخر امسال دچار چه نوساناتی می شود؟

در حال حاضر اوضاع قیمت مسکن به لحاظ قیمت رشد و مقایسه آن با قیمت تورم، متفاوت از نیمه اول سال و سال‌های قبل شده است هست. از یکسو، تغییرات نقطه‌ای میانگین قیمت م

انتظار جهش قیمت نداشته باشید ، قیمت مسکن تا آخر امسال دچار چه نوساناتی می شود؟

قیمت مسکن تا آخر امسال دچار چه نوساناتی می شود؟/انتظار جهش قیمت نداشته باشید

عبارات مهم : بازار

در حال حاضر اوضاع قیمت مسکن به لحاظ قیمت رشد و مقایسه آن با قیمت تورم، متفاوت از نیمه اول سال و سال های قبل شده است هست. از یکسو، تغییرات نقطه ای میانگین قیمت مسکن در پایتخت کشور عزیزمان ایران از فاز «ریزنوسان» وارد «نوسان افزایشی محسوس» شده است و از سوی دیگر، با یکسان شدن تورم مسکن و تورم عمومی، رشد منفی قیمت واقعی ملک بعد از ۴ سال، شیب مثبت به خود گرفته است.

به گزارش دنیای اقتصاد ؛ طبق آمارهای بانک مرکزی، تغییرات نقطه ای قیمت مسکن در آبان امسال، بعد از دست کم یک سال، دو رقمی شد. آمارهای دفتر اقتصاد مسکن نیز عوض شدن مسیر رشد نقطه ای قیمت مسکن را به گونه ای دیگر نشان می دهد. طبق این آمارها، میانگین قیمت مسکن در آبان امسال، نزدیک به ۱۰ درصد زیاد کردن یافت که این میزان عوض کردن نقطه ای اگر چه حدود یک واحد درصد کمتر از قیمت رشد نقطه ای اعلام شده است به وسیله بانک مرکزی جهت بازار مسکن آبان است ولی در آمارهای همین دفتر نیز بالاترین تورم نقطه ای مسکن از زمستان۹۵ به بعد محسوب می شود.

انتظار جهش قیمت نداشته باشید ، قیمت مسکن تا آخر امسال دچار چه نوساناتی می شود؟

در مسیر تازه تغییرات قیمت مسکن، فاصله ای که از مهر ماه سال ۹۲ بین دو منحنی قیمت تورم عمومی و قیمت رشد نقطه ای قیمت مسکن به شکل بروز رشد منفی قیمت واقعی ایجاد شده است بود، در حال حاضر از بین رفته هست. طی ۴۸ ماه منتهی به آخر مهر ۹۶، میزان رشد میانگین قیمت اسمی واحدهای مسکونی در تهران، کمتر از تورم عمومی بود به این معنا که مسیر رشد قیمت واقعی مسکن طی این مدت همواره شیب منفی داشت. در این ۴ سال البته در دو ماه نامتوالی یکی در زمستان سال گذشته و دیگری در شهریور امسال، میزان رشد قیمت مسکن از قیمت تورم، کمتر از یک واحد درصد، زیاد شد.

هم اکنون قیمت اسمی مسکن در پایتخت کشور عزیزمان ایران نسبت به مهر سال ۹۲، رقمی معادل ۲۷ درصد زیاد کردن نشان می دهد در حالی که شاخص بهای کالا و خدمات در این دو مقطع زمانی حدود ۵۰درصد زیاد کردن یافته که به معنای رشد منفی بیش از ۲۰درصدی قیمت واقعی آپارتمان در این فاصله هست. در حال حاضر، شیب منفی در مسیر تغییرات نقطه ای قیمت واقعی مسکن به آخر رسیده و اگر آمار بانک مرکزی مبنا قرار گیرد، در ماه گذشته با شروع مسیر تغییرات مثبت، حدود یک درصد زیاد کردن جهت قیمت واقعی به ثبت رسیده هست. ورود بازار مسکن به فاز «نوسانات محسوس» قیمت ها طی سه ماه اخیر، آن هم بعد از یک سال «ریزنوسان» و چهار سال «رشد منفی قیمت واقعی»، یک پرسش در بازار ملک عمدتا در سمت تقاضا به وجود آورده مبنی بر اینکه «آیا دامنه رشد مثبت قیمت اسمی به جهش دوره های گذشته رونق» می انجامد؟

در حال حاضر اوضاع قیمت مسکن به لحاظ قیمت رشد و مقایسه آن با قیمت تورم، متفاوت از نیمه اول سال و سال‌های قبل شده است هست. از یکسو، تغییرات نقطه‌ای میانگین قیمت م

بررسی ها در این باره جهت بازه زمانی دست کم تا آخر سال ۹۶ نشان می دهد: با وضع موجود متغیرهای درونی و بیرونی موثر بر بازار ملک، یک محدوده سه ضلعی بر واکنش‌ها قیمت مسکن تاثیرگذار است که برآیند آن مانع از زیاد کردن شدید میانگین قیمت در کل معاملات شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران خواهد شد. در این محدوده، سه پارامتر مشمول بر «نرخ تورم عمومی»، «قدرت خرید مسکن» و همچنین «نرخ سود بانکی» می تواند تعیین کننده دامنه نوسان قیمت آپارتمان تا آخر امسال باشد. مطابق رابطه بلندمدت گذشته بین قیمت تورم عمومی و تورم مسکن، در دوره آخر رکود و شروع اولیه رونق معاملات مسکن، دامنه زیاد کردن قیمت مسکن از قیمت تورم اثرپذیر است به طوری که با قیمت تورم اوج زمینه رشد بالاتر قیمت مسکن به وجود می آید ولی در حال حاضر با تورم تک رقمی، جهش قیمت مسکن مشابه دوره های گذشته رونق بعید هست. در این میان، آنچه ارتفاع قیمتی رونق مسکن در این دوره (میزان رشد قیمت) را نسبت به دوره های مشابه پیشین محدود می کند، دو ضلع دیگر موثر بر واکنش‌ها قیمتی است.

تحقیقات میدانی از بازار معاملات مسکن حاکی است: سمت تقاضا اگرچه وارد صحنه شده است ولی به علت قدرت خرید شکننده ای که دارد در مذاکرات خود با فروشنده، به شدت بر سر «قیمت پیشنهادی» چانه زنی می کند طوری که عدم پذیرش راحت سطح قیمت ها باعث شده است به رغم زیاد کردن محسوس «قیمت پیشنهادی» در فایل های نوساز، میزان رشد قیمت در آپارتمان های چند سال ساخت، کمتر باشد. از طرفی فاصله موجود بین قیمت سود بانکی ۱۵ درصد و قیمت تورم همچنان بازار پول را به عنوان یک بازار جاذب نقدینگی و سرمایه گذاری جهت گروهی از سرمایه گذاران حفظ کرده هست. ولی با این حال، به علت کمبود فایل مناسب فروش جهت دسته ای از تقاضای مصرفی (غالب خریداران) که به دنبال واحدهای کم متراژ هستند، میزان زیاد کردن قیمت در این گروه از معاملات طی ماه های گذشته، بیش از میزان رشد میانگین قیمت بازار بوده است.

چرا «انتظار» جهش قیمت مسکن وجود ندارد؟

بررسی ها نشان می دهد قیمت رشد قیمت اسمی مسکن از مهر ماه سال ۹۲ یعنی چهار ماه بعد از جهش قیمت مسکن، در سطح پایین تر از قیمت تورم عمومی قرار داده شد و تا ابتدای پاییز امسال رشد منفی قیمت واقعی ادامه یافت. به بیان دیگر بعد از جهش ۷۱ درصدی قیمت اسمی در اردیبهشت ۹۲، تحت تاثیر کم کردن تب خرید و فروش ملک از تابستان همان سال، با شروع اولیه فرآیند تخلیه حباب مسکن، به واسطه کم شدن قیمت رشد قیمت اسمی (نرخ رشد نقطه به نقطه)، در مهر ماه همان سال قیمت رشد قیمت اسمی مسکن به ۳۳ درصد رسید، در حالی که در شهریور ماه میانگین قیمت اسمی آپارتمان در پایتخت کشور عزیزمان ایران ۵۱ درصد زیاد از شهریور ۹۱ بود و در واقع این میزان رشد قیمت، ۱۰ واحد درصد بیش از قیمت تورم عمومی بود. ولی از مهر ماه سال ۹۲ تاکنون به جز دو ماه میزان رشد قیمت اسمی مسکن، کمتر از قیمت تورم عمومی بوده است.

انتظار جهش قیمت نداشته باشید ، قیمت مسکن تا آخر امسال دچار چه نوساناتی می شود؟

در واقع طی ۴ سال گذشته، قیمت ها در بازار مسکن از دو شاخصه شاخص برخوردار بوده هست. شاخصه اول، «ریزنوسان ماهانه قیمت اسمی» بوده که طی این مدت، قیمت ها در هر ماه با افت و خیز کمتر از ۳ درصد نسبت به ماه قبل از خود همراه بوده هست. شاخصه دوم نیز که ناشی از شاخصه اول بوده، به میزان رشد نقطه ای قیمت مربوط بوده است به طوری که قیمت رشد نقطه به نقطه قیمت اسمی همواره تک رقمی و به مراتب کمتر از قیمت تورم عمومی بوده است.ماه گذشته بعد از حدود ۴ سال، از یک سو میزان رشد نقطه ای قیمت مسکن در پایتخت کشور عزیزمان ایران «دو رقمی» شد و به ۱۰ درصد رسید (طبق اطلاعات بانک مرکزی) و از سوی دیگر شیب رشد قیمت اسمی مسکن حدود نیم واحد درصد از شیب تورم فراتر رفت. وضع موجود قیمت مسکن آیا به معنای شروع عصر جهشی بازار ملک است؟

بهروز ملکی تحلیلگر بازار ملک و صاحب نظر اقتصاد مسکن راجع به این پرسش، حدود یک هفته پیش این طور پاسخ داده بود: «طی ماه های آینده و دست کم تا آخر سال ۹۶، انتظار این نیست که قیمت مسکن جهش پیدا کند به طوری که برآورد می شود میزان رشد میانگین قیمت مسکن در پایتخت کشور عزیزمان ایران در هر ماه، حول و حوش قیمت تورم عمومی همان ماه باشد، بنابراین با لحاظ شرایط موجود و در صورتی که اتفاق خاصی در متغیرهای بیرونی و درونی بازار ملک رخ ندهد، میزان رشد قیمت مسکن در ماه های آتی امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته، معادل قیمت تورم نقطه به نقطه یا اندکی زیاد از آن خواهد بود.»

در حال حاضر اوضاع قیمت مسکن به لحاظ قیمت رشد و مقایسه آن با قیمت تورم، متفاوت از نیمه اول سال و سال‌های قبل شده است هست. از یکسو، تغییرات نقطه‌ای میانگین قیمت م

روز گذشته بهروز ملکی راجع به پاسخ خود به پرسش کلیدی بازار مسکن، شرح بیشتری از واکنش‌ها گذشته قیمت مسکن به «دنیای اقتصاد» ارائه کرد تا امکان تجزیه و تحلیل آینده قیمت ها جهت گروه های متفاوت فعال بازار ملک فراهم شود و در عین حال، عرصه جهت مانور شایعات گیج کننده ذهن متقاضیان مصرفی و انحراف افکار به سمت فرضیه جهش، تنگ و تنگ تر شود.ملکی یکی از بااهمیت ترین متغیرهای بیرونی موثر بر واکنش‌ها قیمت مسکن را قیمت تورم عمومی معرفی کرد و گفت: بین دو منحنی قیمت رشد قیمت اسمی مسکن و قیمت تورم عمومی، همواره یک رابطه معناداری وجود دارد به این صورت که تورم عمومی از یک روند نسبتا هموار برخوردار است و البته شیب آن در دوره های متفاوت زمانی بسته به سیاست های پولی کشور، تغییراتی دارد ولی منحنی قیمت رشد قیمت مسکن حرکت سینوسی محسوسی دارد؛ به این صورت که در یک دوره ای (زمان رونق)، این منحنی از قیمت تورم عمومی سبقت می گیرد و بالاتر از آن می رود و در دوره بعد با شروع رکود معاملات و تخلیه حباب مسکن، منحنی رشد قیمت مسکن تغییرجهت داده و با شیب منفی، به سمت زیر منحنی تورم عمومی حرکت می کند.

ملکی با بیان اینکه این رابطه در حرکت دو منحنی تورم عمومی و رشد قیمت مسکن دست کم از ابتدای دهه ۷۰ قابل ردیابی هست، گفت: در وقت آخر تخلیه حباب مسکن و اوایل دوره رونق معاملات که معمولا ریزنوسانات و نوسانات مثبت قیمت اسمی نیز شروع می شود، «میزان رشد قیمت اسمی مسکن» همگام با «نرخ تورم عمومی» است.

انتظار جهش قیمت نداشته باشید ، قیمت مسکن تا آخر امسال دچار چه نوساناتی می شود؟

هر اندازه قیمت تورم عمومی اوج باشد، این متغیر در نقش شکل دهنده حباب مسکن، زمینه را جهت رشد زیاد قیمت اسمی مسکن در ادامه دوره رونق فراهم می کند، ولی چنانچه قیمت تورم عمومی به عنوان نمونه تک رقمی باشد، در نتیجه میزان رشد قیمت اسمی که علی القاعده در وقت رونق، از تورم عمومی فراتر می زند، «محدودتر» خواهد بود، بنابراین اکنون که قیمت تورم عمومی در مرز ۱۰ درصد قرار دارد، نمی توان انتظار جهش قیمت مسکن مشابه سال های ۸۶ یا ۹۱ را داشت (سال ۸۶ قیمت مسکن ۸۶ درصد و در بهار ۹۲ نیز حدود ۶۰ درصد زیاد کردن یافت که می توان از آن تعبیر به جهش کرد).باید توجه داشت که به واسطه کنترل قیمت تورم عمومی در چند سال اخیر، میزان دمیدن بر حباب احتمالی مسکن محدود شده است است و در نتیجه ارتفاع منحنی رشد مثبت قیمت مسکن نیز کمتر از دوره های رونق پیشین خواهد بود؛ ضمن اینکه قیمت های همچنان بالای سود بانکی و همچنین حجم بالای منزل های خالی، احتمال شوک قیمت مسکن را تا حدود زیادی خنثی می کند.

واژه های کلیدی: بازار | روز گذشته | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs