دریانورد اروپا منچستر آمریکا منچستر

دریانورد: اروپا منچستر آمریکا منچستر دانشگاه ورزشگاه آمریکایی لس آنجلس رئال مادرید

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی اجرای تقسیمات کشوری بعد از ۲ سال برطرف توقف شد / رحمانی‌فضلی

وزیر کشور گفت: ۷۶ پرونده تقسیمات کشوری در کمیسیون دولت در حال بررسی است و حدود ۲۰۰ مورد نیز در وزارت کشور و استانداری‌ها پیگیری می‌شود.

اجرای تقسیمات کشوری بعد از ۲ سال برطرف توقف شد / رحمانی‌فضلی

رحمانی فضلی: اجرای تقسیمات کشوری بعد از ۲ سال برطرف توقف شد

عبارات مهم : قانون

وزیر کشور گفت: ۷۶ پرونده تقسیمات کشوری در کمیسیون دولت در حال بررسی است و حدود ۲۰۰ مورد نیز در وزارت کشور و استانداری ها پیگیری می شود.

به گزارش تسنیم به نقل از منزل ملت ، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در خصوص تقسیمات کشوری، اظهار داشت: مدتی به این علت که باید قانون تازه جهت تقسیمات کشوری ارائه می کردیم، تقسیمات کشوری متوقف شده است بود و بعد از اینکه قانون را تهیه کردیم و به دولت دادیم، مباحث کارشناسی هنوز ادامه دارد.

اجرای تقسیمات کشوری بعد از ۲ سال برطرف توقف شد / رحمانی‌فضلی

وی افزود: حدود 2 سال تقسیمات کشوری با مصوبه دولت متوقف بود و بعداً این توقف برطرف شد که پرونده ها در سیر عادی بررسی می شود و به دولت ارجاع و تصمیم گیری می شود.

رحمانی فضلی تصریح کرد: 76 پرونده تقسیمات کشوری در کمیسیون دولت در حال بررسی است و حدود 200 مورد نیز در وزارت کشور و استانداری ها در حال بررسی است.

وزیر کشور گفت: ۷۶ پرونده تقسیمات کشوری در کمیسیون دولت در حال بررسی است و حدود ۲۰۰ مورد نیز در وزارت کشور و استانداری‌ها پیگیری می‌شود.

وزیر کشور گفت: امیدواریم با طی فرایند و روال کارشناسی بتوانیم به این پرونده ها پیگیری کنیم.

واژه های کلیدی: قانون | پرونده | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs